Κατασκευή Ιστοσελίδων

Εγγυόμαστε την Αποτελεσματική Παρουσία Σας στο Διαδίκτυο!

Τα Βήματα που θα Κάνουμε Μαζί στη Δημιουργία της Ιστοσελίδας Σας:

Στρατηγική Ιστοσελίδας

  • Επιχειρηματικοί Στόχοι Ιστοσελίδας
  • Αλληλεπιδράσεις με το Κοινό
  • Περιεχόμενο και Συντήρηση

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

  • Δομή Ιστοσελίδας
  • Σκελετός Επιμέρους Σελίδων
  • Αισθητική Ταυτότητα

Κατασκευή Ιστοσελίδας

  • Έγκριση Πρωτοτύπου
  • Παράδοση & Παραλαβή
  • Εκπαίδευση Χειριστών

Πάρτε Θέση στο Ίντερνετ!

Οι παραπάνω επιλογές που αναφέρονται στην Κατασκευή Ιστοσελίδων από την Δημιουργικό Online είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν ακριβώς στις ανάγκες σας με την υποβολή της οριστικής μας προσφοράς.

Οι τιμές που αναφέρονται είναι πριν την επιβολή ΦΠΑ 24% και δεν είναι δεσμευτικές. Δεσμευόμαστε μόνο από την υποβολή κάθε συγκεκριμένης προσφοράς μας.

Για επιπλέον στοιχεία και λεπτομέρειες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@dimiourgiko.com.