Τα Βήματα για τη Δημιουργία της Ιστοσελίδας Σας:

Στρατηγική Ιστοσελίδας

 • Προσδιορισμός Στόχων Ιστοσελίδας
 • Προσδιορισμός Κοινού
 • Προσδιορισμός Περιεχομένου
 • Δημιουργία Αισθητικής Ταυτότητας

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

 • Αριθμός και Δομή Ιστοσελίδων
 • Σκελετός Επιμέρους Ιστοσελίδων
 • Call to Action’s
 • Υλοποίηση Αισθητικής Ταυτότητας

Κατασκευή Ιστοσελίδας

 • Έγκριση Πρωτοτύπου από Εσάς
 • Παράδοση & Παραλαβή
 • Εκπαίδευση Χειριστών
 • Συντήρηση και αναβαθμίσεις

Οι παραπάνω επιλογές που αναφέρονται στην Κατασκευή Ιστοσελίδων από την Δημιουργικό Online είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν ακριβώς στις ανάγκες σας με την υποβολή της οριστικής μας προσφοράς.

Οι τιμές που αναφέρονται είναι πριν την επιβολή ΦΠΑ 24% και δεν είναι δεσμευτικές. Δεσμευόμαστε μόνο από την υποβολή κάθε συγκεκριμένης προσφοράς μας.

Για επιπλέον στοιχεία και λεπτομέρειες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@dimiourgiko.com.