Διαφήμιση PPC

Διαφήμιση μέσω της Google
για την Επιχείρηση και τα Προϊόντα Σας!

Τα Βήματα που θα Κάνουμε Μαζί
για την αποδοτική Διαφήμισή Σας στο Internet:

Προετοιμασία Υποδομής

 • Προσδιορισμός Κοινού & Στόχων
 • Δημιουργία Διαφημίσεων
 • Budgeting

Δοκιμαστική Περίοδος

 • Δοκιμές Διαφημίσεων
 • Δοκιμές Όρων-Κλειδιών
 • Δοκιμές Landing Pages
 • Δοκιμές Προϋπολογισμού

Ανάπτυξη και Βελτίωση

 • Βελτίωση στις Καμπάνιες
 • Ανανέωση στις Διαφημίσεις
 • Προσθήκη Νέων Όρων-Κλειδιών
 • Διαρκής Μέτρηση Αποτελεσμάτων

Διαφημιστείτε στο Ίντερνετ!

Οι παραπάνω επιλογές που αναφέρονται στη Διαφήμιση Pay Per Click από την Δημιουργικό Online είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν ακριβώς στις ανάγκες σας με την υποβολή της οριστικής μας προσφοράς.

Οι τιμές που αναφέρονται είναι πριν την επιβολή ΦΠΑ 24% και δεν είναι δεσμευτικές. Δεσμευόμαστε μόνο από την υποβολή κάθε συγκεκριμένης προσφοράς μας.

Για επιπλέον στοιχεία και λεπτομέρειες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@dimiourgiko.com.